Over de schoonheid
van zonnepanelen
Download brochure

Over de schoonheid van zonnepanelen

Voor het plaatsen van zonnepanelen heeft u meestal geen vergunning nodig. U zorgt, samen met uw buren, zelf voor het uiterlijk van uw straat. Dat vraagt om zorgvuldigheid bij het plaatsen van zonnepanelen: we hebben immers allemaal de wens om niet alleen rekening te houden met onszelf, maar ook met onze omgeving. We geven u hier een aantal tips om uw zonnepanelen zo mooi mogelijk neer te leggen. Daar hebben u en uw buurt allebei iets aan!

U wilt zonnepanelen plaatsen omdat u kiest voor duurzaamheid en omdat u verstandig met uw geld wilt omgaan. Natuurlijk denkt u ook na over het uiterlijk van uw pand. Uw investering in zonne-energie wordt immers al snel minder rendabel, als uw pand in waarde of verkoopbaarheid achteruit gaat – dat is niet erg duurzaam!

Gebouw en omgeving

De plaatsing van zonnepanelen op een gebouw kan het uiterlijk sterk beïnvloeden. Elk gebouw beïnvloedt op zijn beurt het aanzien van de omgeving. Uw zonnepanelen hebben daarom ook gevolgen voor de omgeving, zeker wanneer de panelen voor anderen goed zichtbaar zijn. Misschien raken anderen geïnspireerd door uw initiatief, maar er zijn ongetwijfeld ook mensen die zich ergeren aan de verandering in het straatbeeld. Er kan zelfs sprake zijn van verrommeling die tot waardevermindering leidt. Door de keuze van de juiste zonnepanelen, en het patroon waarin ze op het dak worden gelegd, kunt u bijdragen aan het behoud van de ruimtelijke kwaliteit. Deze publicatie helpt u om een keuze te maken die rekening houdt met die kwaliteit.

Misschien woont u in een boerderij en wilt u zonnepanelen leggen op het dak van de schuur. Misschien woont u in een rijtjeshuis in de stad, of juist in een huis met een hele bijzondere uitstraling. Of in een monument. Misschien wel op een woonboot. De situaties verschillen erg van elkaar, en wat in de ene situatie verstandig is, is op een andere plek juist ontsierend. De beste oplossing is daarom altijd maatwerk. De adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit en welstand, die deze website hebben samengesteld, geven u hier een aantal suggesties, maar wat in uw situatie de beste keus is, maakt u natuurlijk zelf uit. U mag, als u dat wilt, de welstandscommissie in uw gemeente om advies vragen, maar in de meeste gevallen blijft een formele beoordeling door de adviescommissie achterwege.

Op het dak

Deze website behandelt losse zonnepanelen, die op een bestaand dak worden geplaatst. Als u in een nieuwe woning gaat wonen, of als het hele dak wordt vervangen, dan kunnen zonnepanelen meteen meegenomen worden in het ontwerp en op die manier de ruimtelijke kwaliteit een impuls geven. Over zulke gebouw geïntegreerde zonnepanelen (BIPV genoemd) gaat deze website niet, maar uw ontwerper/aannemer kan u hiermee verder helpen.