Over de schoonheid
van zonnepanelen
Download brochure

Vergunningen

In de meeste gevallen is voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak geen omgevingsvergunning nodig. Het Besluit Omgevingsrecht (BOR) bepaalt daarover het volgende: vergunningvrij is een collector voor warmteopwekking of een paneel voor elektriciteitsopwekking, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

  1. De zonnecollector of het zonnepaneel moet op een dak worden geplaatst;
  2. De collector of het paneel moet een geheel vormen met de installatie voor het opslaan van het water respectievelijk het opwekken van elektriciteit. Als dat niet het geval is, dan moet die installatie binnen in het betreffende gebouw worden geplaatst;
  3. Komt de zonnecollector of het zonnepaneel op een schuin dak, dan geldt dat:
    • de collector of het paneel niet mag uitsteken en dus aan alle kanten binnen het vlak van het dak moet blijven,
    • de collector of het paneel in of direct op het dakvlak moet worden geplaatst,
    • de hellingshoek van de collector of het paneel hetzelfde moet zijn als die van het dakvlak waarop het staat;
  4. Komt de zonnecollector of het zonnepaneel op een plat dak, dan geldt dat de collector of het paneel ten minste net zo ver verwijderd moet blijven van de dakrand als de collector of het paneel hoog is. Is het hoogste punt van de collector bijvoorbeeld 50 centimeter, dan moet de afstand tot de dakrand(en) ook minimaal 50 centimeter zijn.

Maar in sommige gevallen geldt deze regel niet en is wel een omgevingsvergunning nodig:

Monumenten

Voor zonnepanelen op een monument of in een beschermd stads- of dorpsgezicht is bijna altijd een vergunning nodig. De gemeente kan in zo’n vergunning, in het belang van de bescherming van cultuurhistorische waarden, specifieke eisen stellen over de plaatsing, afmeting of het uiterlijk van de panelen, en kan de vergunning ook helemaal weigeren.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft grondig nagedacht over de mogelijkheden voor zonnepanelen op en bij monumenten, en heeft brochures beschikbaar waarin wordt uitgelegd waar u op moet letten. Informeer bij uw gemeente of er nog aanvullende regels gelden voor de monumenten of beschermde stads- en dorpsgezichten in uw buurt.

Op de gevel of op de grond

Ook wanneer u zonnepanelen wilt plaatsen tegen de buitenmuur van uw gebouw, of op de grond, moet u daarvoor een omgevingsvergunning hebben. U vraagt zo’n vergunning aan bij uw gemeente. De adviescommissie ruimtelijke kwaliteit van uw gemeente kan u adviseren over de beste plaatsing van zonnepanelen in uw specifieke situatie.

De Rijksoverheid heeft in een brochure precies aangegeven wanneer er een vergunning nodig is voor het plaatsen van zonnepanelen.

Voor installateurs

Deze website geeft suggesties voor bewoners en eigenaren. Er is een apart lijstje met adviezen opgesteld voor installatiebedrijven. U kunt dat lijstje hier downloaden.