Over de schoonheid
van zonnepanelen
Download brochure

Advies 2: de plek op het dak

Op het dak geplaatste zonnepanelen zijn niet altijd een verfraaiing van de omgeving. Daarom is het, als het enigszins mogelijk is, verstandig om ze te plaatsen op een plek die vanuit de omgeving niet goed zichtbaar is. In alle gevallen is het aan te raden om zonnepanelen op één dakvlak te concentreren.

  • Als plaatsing op een plat dak mogelijk is, dan heeft dat de voorkeur boven een schuin dak, zeker als weinig mensen op het platte dak kunnen kijken. Zet de panelen in een licht schuine hoek op het platte dak, om optimaal zonlicht op te vangen en vervuiling te verminderen. Houdt ruim afstand tot de dakranden (een meter bijvoorbeeld, maar in elk geval even veel centimeters als de panelen hoog zijn). Op die manier zijn de panelen van de grond af haast niet te zien.
  • Het dakvlak aan de achterzijde van de woning is meestal minder zichtbaar vanaf de openbare weg dan het dak aan de voorzijde. Vanuit een oogpunt van ruimtelijke kwaliteit heeft de achterzijde de voorkeur.
  • Nog mooier is het om zonnepanelen op bijgebouwen op het achtererf te plaatsen: die zijn minder zichtbaar dan panelen op het hoofdgebouw.
  • Houdt echter ook rekening met schaduw van bomen, schoorstenen en omliggende gebouwen: panelen die in de schaduw liggen, produceren aanmerkelijk minder stroom dan panelen in het zonlicht.
  • Gebruik bij voorkeur de onderste dakhelft, zo laag mogelijk op het dakvlak
  • Plaats de panelen in dezelfde hellingshoek als uw schuine dak, dicht op de dakbedekking